ต้องบอกว่าผมเองก็อยู่กับเฟรมเวิร์ก Laravel ที่ใช้ภาษา PHP มานาน การที่ตัวเองมาต้องออกจาก Comfort Zone มาเขียน API ด้วยเฟรมเวิร์กภาษา TypeScript อย่าง NestJS เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องโครงสร้างไฟล์ที่แตกต่าง รวมถึง Syntax ของ TypeScript ที่ต…

TOEIC ถือเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ได้ยอมรับจากหลายหน่วยงานทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย สามารถเอาไปใช้เขียนใน Resume ยื่นสมัครงาน หรือปรับฐานเงินเดื…

สวัสดีครับ บทความนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์การทำ Web Server เอง สด ๆ ร้อน เพราะบทความนี้จะเป็นบทความแรกของบล็อกนี้ ที่เล่าขั้นตอนทุกอย่างเกี่ยวกับ…